Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το μοντέλο εκπαίδευσης που κυρίως εφαρμόζεται στην εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων είναι αυτό του επιστήμονα-επαγγελματία. Σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια η εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων απαιτεί μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο «master», μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης και διδακτορικό επίπεδο σπουδών. Ως κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης για το επάγγελμα του κλινικού ψυχολόγου και την επαγγελματική πρακτική θεωρείται ο διδακτορικός τίτλος σπουδών.

Στην Ελλάδα, σήμερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγούν στην κτήση μεταπτυχιακού διπλώματος στη Κλινική Ψυχολογία.

Σην Ελλάδα, δεν υπάρχει ακόμα επαγγελματική κατοχύρωση της ειδικότητας της Κλινικής Ψυχολογίας όπως και των άλλων εφαρμοσμένων κλάδων της Ψυχολογίας. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει προς την καθιέρωση της ειδίκευσης στη κλινική ψυχολογία, ενώ παράλληλα έχει προταθεί σχέδιο για την άδεια άσκησης ειδικότητας στη σχολική ψυχολογία.