Αρχική σελίδα » Κλινική Ψυχολογία

Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Αφορά στην ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία ατόμων και ομάδων. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μελέτη της ψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου καθώς και την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών. Ακόμη, αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας αποτελεί η καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου (σχολική προσαρμογή και επίτευξη, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακή λειτουργία και επίτευξη).

Συγκεκριμένα, η Κλινική Ψυχολογία αφορά στους τομείς:

(1) της αξιολόγησης – διάγνωσης με ψυχομετρικά μέσα

(2) της πολύπλευρης κλινικής ψυχολογικής αντιμετώπισης ατόμων, οικογενειών ή/και ομάδων που παρουσιάζουν ψυχικές δυσλειτουργίες και διαταραχές

(3) της πρόληψης ψυχικών δυσλειτουργιών και διαταραχών σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο και

(4) της έρευνας στους τομείς της αξιολόγησης – διάγνωσης, της παρέμβασης και της πρόληψης.

Ομάδα-στόχος είναι ολόκληρος ο πληθυσμός, δηλαδή καλύπτεται όλο το ηλικιακό φάσμα από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία, καθώς και όλες οι κοινωνικές και έθνο-πολιτισμικές ομάδες, δεδομένου ότι απώτερος στόχος της επιστήμης της Κλινικής Ψυχολογίας είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των πολιτών.