Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Σπουδών » Πρακτική Άσκηση

Περιγραφή Πρακτικής Άσκησης

Ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης εντάσσονται στο μοντέλο εκπαίδευσης του «επιστήμονα-επαγγελματία» στην Κλινική Ψυχολογία, όπως εντάσσεται και ολόκληρο το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία.

Στόχος είναι η ενοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, η έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος του κλινικού ψυχολόγου υπό εποπτεία σε ένα κοινό πλαίσιο με επαγγελματίες συναδέλφους, καθώς και η ανάπτυξη ικανότητας περίσκεψης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δράσεις του ιδίου του ατόμου και των άλλων.

Η κλινική άσκηση συνίσταται στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, γενικά κρατικά, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα ημέρας, μονάδες απεξάρτησης χρηστών, κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας, συμβουλευτικά κέντρα κ.ά. Η «μικρή» πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Γ΄ και στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών (3 ημέρες την εβδομάδα) και η «μεγάλη» πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνο σπουδών (5 ημέρες την εβδομάδα).

Το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:

  • Αξιολόγηση - διάγνωση περιστατικών με ψυχομετρικά μέσα
  • Ανάληψη περιστατικών υπό εποπτεία
  • Παρατήρηση  θεραπευτικών συνεδριών
  • Παρακολούθηση και συμμετοχή σε δραστηριότητες του φορέα
  • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές συνεδριάσεις
  • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο της υπηρεσίας
  • Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο της υπηρεσίας

Στο τέλος της «μικρής», καθώς και στο τέλος της «μεγάλης» πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται η αξιολόγηση των φοιτητών από τους επόπτες.

 

Εποπτεία

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος παρέχεται εποπτεία από έμπειρους Κλινικούς Ψυχολόγους που εργάζονται στα πλαίσια πρακτικής άσκησης.